ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com
Príprava na riešenie nebezpečných situácií prebieha každoročne - aj tento rok sme sa zamerali na to, ako deti naučiť, ako sa v prípade ohrozenie zachovať. Dúfame, že to nebudú nikdy potrebovať.
Jesenné účelové cvičenie pre žiakov druhého stupňa
Monday, October 07, 2019
V mesiaci október sa podľa plánu školy  konalo pre žiakov II. stupňa jesenné účelové cvičenie k ochrane života a zdravia. V tomto školskom roku sme sa zamerali na mimoriadnu udalosť – požiar.
Teoretickú časť žiaci absolvovali s učiteľmi O. Farkašovou, Ing. I. Bystrianskou, Mgr. K. Vargovou, Mgr. M. Šulekovou a Mgr. V. Eckerovou. Zamerali sme sa na tri oblasti:
riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava a dopravná výchova.