Vyhodnotenie súťaže
"O najkrajšiu a najoriginálnejšiu valentínku"
Marika Oláhová dostala tiež ocenenie
2017-09-27
VYHODNOTENIE

V priebehu januára a februára prebiehala súťaž O najkrajšiu a najoriginálnejšiu Valentínku, ktorú organizuje ŠZŠ Klenovec  tradične pri príležitosti sviatku svätého Valentína. Súťažné práce ako aj vyhodnotenie nájdete na  webovej stránke www.szsklenovec.eu . Do 10. ročníka sa zapojili žiaci z dvanástich škôl - ŠZŠ - Hnúšťa, Rimavská Sobota (slov.), Rimavská Sobota s VJM, Rimavská Seč, Lučenec, Veľký Krtíš, Brezno, Revúca, Banská Bystrica, Valaská, špec. tr. pri ZŠ V. Clementisa Tisovec a domáci Klenovec.
Ako každý rok, aj teraz bolo vyhodnocovanie ťažké, Valentínky boli veľmi pekné a mnohé boli skutočne originálne. Aj tentokrát udelili ocenenie každej zo zúčastnených škôl a vybrali  jednu najoriginálnejšiu.

Zuzana Cibuľová - ŠZŠ Hnúšťa                                   
Janko Pokoš -  ŠZŠ Brezno                                         
Žaneta Horváthová -  ŠZŠ Rimavská Sobota                  
Dominik Jančáry -  ŠZŠ Revúca           
Zdenka Velochová  -  ŠZŠ s VJM Rim. Sobota              
Janka Markusová -  ŠZŠ Banská Bystrica
Karol Buša  -  ŠZŠ s VJM Rim. Seč                    
kolektív II.  - ŠZŠI Valaská
Michal Ostrihoň -  ŠZŠ Lučenec                                   
Mária Oláhová - ŠZŠ Veľký Krtíš                                                        
Andrej Súkeník - špec. tr. pri ZŠ V. Cl. Tisovec        
kolektív žiačok 7. roč.  -  ŠZŠ Klenovec

Pani riaditeľka ŠZŠ Klenovec  PhDr. Janka Pohorelská nám písomne poďakovala za účasť a víťazom srdečne zablahoželala.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com