Výtvarná súťaž "O najkrajšiu Valentínku"
Žiakom sa páči maľovať a tvoriť na túto tému.
2017-09-27
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com