Veselá veľkonočná besiedka
Pripomenuli sme si veľkonočné zvyky a tradície
2017-09-27
Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... veru prišla aj do našej školy  - dňa 28.3.2018, kedy sa uskutočnila Veľkonočná besiedka. Každá trieda sa na vystúpenie dlho a zodpovedne pripravovala. Slávnostný program sa začal sprievodom žiakov na čele s Morenou. Podľa ľudových zvykov pálenie Moreny vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Všetky ročníky si prichystali pekné pesničky, básničky, za čo boli odmenení potleskom. Pripomenuli sme si ľudové tradície týkajúce sa jari, Kvetnej nedeli, Veľkej noci, polievačky a šibačky. Piesne a básne nás naladili na prázdniny a Veľkú noc.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com