Vianočné pozdravy
Vianočné pozdravy
2017-09-27
Ďalšie pekné práce vytvorili naši žiaci na výtvarnú súťaž Olympijský oheň v nás (Vanesa Fabiánová - 9.r.)  pod vedením Mgr. K. Vargovej a prichádzajúce sviatky nám pripomínajú vianočné pozdravy.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com