Aj my sme prispeli na výstavu vianočných ozdôb a výrobkov do KD Veľký Krtíš
Vianočná výstava v KD Veľký Krtíš
2017-09-27
V decembri sa na Vianoce chystajú všetci. V KD vo Veľkom Krtíši býva každoročne výstava prác žiakov zo všetkých škôl a škôlok v našom meste. My si ju pozrieme so všetkými žiakmi vždy cestou na Vianočný koncert, ktorý pripravujú žiaci Základnej umeleckej školy. Naše práce boli naozaj pekné.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Fotogaléria 2018-19
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com