Vianočná výzdoba našej školy
Ako sme čakali Vianoce
2017-09-27
Vianoce dýchajú z každého kúta našej školy. Atmosféru navodzujú nielen úsmevy žiakov a učiteliek, ale aj výzdoba tried, chodieb a všetkých priestorov, ku ktorej prispievajú takmer všetci žiaci.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com