V planetáriu
V planetáriu
2017-09-27
BOLI SME V PLANETÁRIU
Prvé mobilné planetárium na Slovensku ponúka sférické premietanie vzdelávacích filmov a zábavných tzv. full-dome show (nielen) o hviezdach a vesmíre na planetárnej kupole - a to priamo na mieste - u nás. 1. 11. 2017  postavili kupolu v našej telocvični a žiaci mali jedinečnú možnosť  pozrieť si, ako to vo vesmíre vyzerá.


ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com