Výlet žiakov z TVP triedy bol veľmi pekný a zaujímavý
Netradične strávený deň zanechal v deťoch pekné zážitky
2017-09-27
Žiaci s autizmom z TVP 1 triedy na výlete
„Už sme prišli z výletu, nezmokli sme a sme tu...“ za spevu piesne sme sa spokojní a šťastní vrátili z krátkeho výletu a turistickej vychádzky. Naši žiaci s autizmom sa v predposledný školský deň vybrali pozrieť malú biofarmu Natural Kušický, kde mali možnosť reálne vidieť domáce zvieratká. Navštívili sme aj denný stacionár vo Veľkom Krtíši, kde nás krásne privítali aj bývalí žiaci z našej školy. Záver výletu patril krátkemu pobytu na preliezkach, hojdačkách. Nestáva sa často, že žiaci s autizmom sa dostanú do vzdialenejšieho okolia školy, a preto to bola neľahká úloha - spoznávať iné časti mesta. Žiaci museli prekonať niekoľko nových situácii- prechádzanie cez cestu, rešpektovať pokyny mimo školy, správanie sa v novom prostredí. Pre nás sú to úlne prirodzené a samozrejme veci, ale naši žiaci si za dnešný výlet a správanie sa počas neho zaslúžia veľkú pochvalu.  
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com