Po prázdninách sme sa zišli opäť v škole, oddýchnutí, veselí, plní elánu a síl do učenia a práce......
/a že je to ozaj pravda a do školy sa tešili, vidno aj na tvárach našich žiakov.../


 
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com


 


Nový školský rok 2019-2020 sme kvôli dažďu začali slávnostným príhovorom v telocvični školy. Pani riaditeľka školy Mgr. Marta Beňová privítala žiakov a aj zamestnancov, popriala veľa úspechov v učení a pri práci. Zvlášť srdečne privítala prvákov a nových žiakov, ktorí do našej školy prišli teraz po prvýkrát. Mnohí žiaci sa už do školy tešili a tak veríme, že tento nový školský rok bude pre nás všetkých príjemný a žiakom prinesie veľa nových poznatkov.