Vybudovali sme zimnú záhradu
Získali sme podporu Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci projektu "Zelená dobrovoľníkom"
2017-09-27
Vo februári naša škola  podala žiadosť o grant na podporu projektu „Zimná záhrada“ v rámci grantového programu „Zelená dobrovoľníkom“. Projekt trvá od marca 2018 do júna 2018.
Nadácia Volkswagen Slovakia podporila náš projekt sumou vo výške 500, - €. Finančné prostriedky sa použili na nákup záhradného, výsadbového, aranžérskeho materiálu. Žiaci v rámci pestovateľských prác sa starajú o kvety, kríky. Vysádzajú liečivé bylinky, ale ich aj zbierajú. Tvoria si vlastný herbár, ktorý budú postupne časom dopĺňať o ďalšie bylinky.
Nielen u  končiacich žiakov sa snažíme vytvoriť motiváciu k budúcemu povolaniam ako je kvetinár, aranžér. Ale snažíme sa vybudovať u všetkých  žiakov kladný vzťah k živej prírode a zvýšiť u nich eko - povedomie.
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com