Tancovaním zumby sa zapojili do Dňa narcisov a podporili Ligu proti rakovine
Vyjadriť podporu a prejaviť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou - to je hlavná myšlienka podujatia
2017-09-27
Dňa 13.04.2018 pri príležitosti „Dňa narcisov“ zorganizovala Stredná odborná škola v Želovciach športovo-náučnú akciu s názvom „Tancom proti rakovine“.
Uvedenej krásnej akcie sa zúčastnili aj žiačky z našej Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši a to konkrétne J. Janufová, S. Pompová a V. Fabiánová pod vedením Mgr. Kataríny Vargovej.
Bolo radosťou sledovať dievčatá, ktoré skoro ako profesionálky dokázali po celý čas tancovať zumbu a držať krok s trénerom. Žiačky svojou účasťou plne podporili túto duchaplnú akciu a zrealizovanú myšlienku, pričom si hlavne uvedomili, že človek si pohybom upevňuje svoje zdravie a tým pochopili význam tohto dňa.
Mgr. K. Vargová
ŠZŠ VK  CŠPP VK
O škole
Odborné učebne
Výchovný poradca
Rada školy
ŠKD
Dokumenty
Projekty
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com