Plán práce
V ŠKD pracujú podľa nasledovného plánu práce na školský rok 2017-18
2017-09-27
Plán práce ŠKD (pdf)


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com