Počítačová učebňa
Učebňa IKT
2017-09-27
Aj naši žiaci majú informatickú výchovu a  počítačové krúžky. Učebňu využívame aj na výuku matematiky, slovenského jazyka, a iných predmetov, kde sa dajú využiť rôzne edukačné programy.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com