Psychológ

2017-09-27
Mgr. Vozafová Lucia
psychológ

kontakt: sppvk@yahoo.com,     0474830107


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com