Riaditeľ školy

2017-09-27
Mgr. Beňová Marta
riaditeľka CŠPP pri ŠZŠ

kontakt: riaditelka.szsvk@gmail.com


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com