Školská knižnica
Knižnica aj učebňa
2017-09-27
Máme tu okrem kníh na vypožičiavanie aj interaktívnu tabuľu a tablety. Nevyužíva sa len na čítanie kníh, ale aj na výučbu rôznych vyučovacích predmetov s využitím IKT, konajú sa tu  spoločné akcie žiakov I. a II. stupňa, aj záujmové krúžky využívajú túto príjemnú miestnosť.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com