Základné dokumenty školskej knižnice
Knižničný a výpožičný poriadok 01.01.2018
2017-09-27
Knižničný a výpožičný poriadok 01.01.2018 (pdf)

Štatút školskej knižnice 01.01.2018
2018-01-31
Štatút školskej knižnice (pdf)

Zoznam kníh 2018
2018-01-31
Zoznam kníh 2018 (excel)

Zoznam kníh 2018 II.
2019-03-21
Zoznam kníh 2018 II. (excel)


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com