Snoezelen a psychomotorická učebňa
Psychomotorická učebňa
2019-03-21
Nová PSYCHOMOTORICKÁ MIESTNOSŤ
PSYCHOMOTORIKA- je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná na prežívanie pohybu. Vedie k poznávaniu vlastného tela, okolitého sveta a k zážitkom pohybových aktivít. Na tento účel využíva jednoduché herné činnosti, činnosti s náradím a náčiním, kontaktné prvky a prvky pohybovej muzikoterapie vrátane relaxačných techník

Cieľom novovytvorenej psychomotorickej miestnosti je vnímanie a integrácia vestibulárneho a  hmatové systému, ako aj celkové vnímanie vlastného tela. Našou snahou bude v budúcnosti, aj prostredníctvom projektov, o doplnenie pomôcok na integráciu všetkých zmyslov. Táto miestnosť je určená pre všetkých žiakov I. a II. stupňa, ako aj pre žiakov z IVP tried na zlepšenie koncentrácie, učenie sa pohybom, relaxáciu.

Snoezelen
2017-09-27
Túto učebňu sme vybudovali pred niekoľkými rokmi a slúži žiakom s ťažkým zdravotným znevýhodnením, s viacnásobným postihnutím. Poskytuje im podnety na rozvoj zmyslového vnímania, ukľudňuje a pomáha pri učení.


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com