Špeciálny pedagóg

2017-09-27
Mgr. Cífferyová Andrea
špeciálny pedagóg-psychopéd

kontakt:  cifferyova@gmail.com,      0915958433


Mgr. Strmá Žaneta
špeciálny pedagóg-somatopéd

kontakt:  zaneta.strma@azet.sk,      0907159149


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com