Schválenie správy o VVČ za šk.rok 2017-18
2018-09-27
Schválenie správy o VVČ za šk.rok 2017-18 (pdf)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2017-18
2018-09-27
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017-18 (pdf)

Schválenie správy o VVČ za šk.r. 2016-17
2017-11-10
Schválenie správy o VVČ za šk.r. 2016 -17 (pdf)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.r. 2016-17
2017-09-27
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2016-17 (pdf)

Schválenie správy o VVČ 2018-2019
2019-10-14
Schválenie správy o VVČ  2018 - 2019  /pdf/

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018-2019
2019-10-14
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018-2019   /pdf/

Správa o VV činnosti

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com