Štatút Rady školy
Štatút Rady školy
2017-09-27
Štatút Rady školy, od 22.03.2016  (pdf)


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com