Štatút
Štatút Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
2017-09-27
Štatút CŠPP pri ŠZŠ Veľký Krtíš (pdf)


CENTRUM
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO
PORADENSTVA
Veľký Krtíš

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com