Novinky - aktivity školy v šk.r.2019-2020
 

Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy
2019-10-30
Zdravá výživa je to, čo nám môže pomôcť udržať si dobré zdravie. Deti sa o zdravom stravovaní učia aj prostredníctvom zapájania sa do tejto súťaže.     VIAC.....

Plavecký výcvik
2019-10-30
Návšteva plavárne, plavky a kúpacia čiapka nepatria medzi to, čo naši žiaci zažívajú bežne. Pani učiteľka Mgr. Katka Vargová a pani asistentka Bc. Vierka Berkyová preto vypracovali projekt, ktorý to našim žiakom umožnil - zažiť to, čo je pre mnohé iné deti bežné, plávať v bazéne.     VIAC.....

Október - mesiac úcty k starším
2019-10-30
Vzťah a úcta k starším ľuďom a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc spoločnosti patrí k základom ľudskej spoločnosti. Aj my vedieme žiakov v tomto duchu.  V októbri sme nacvičili krátky program a navštívili dve zariadenia na pomoc ľuďom.     VIAC.....

Účelové cvičenie 2019-2020 pripravuje žiakov na nebezpečenstvá v živote
2019-10-30
Ako sa zachrániť, ak by to bolo treba? Aj to sa musí každý naučiť.     VIAC.....

Experimentálne overovanie pracovných listov z písania pre 5. ročník
2019-10-30
Naša pani učiteľka Olinka Farkašová sa ochotne pustila do tejto práce. Ide o overovanie pracovných listov z písania pre žiakov 5. ročníka ŠZŠ. Dopriala tým žiakom možnosť učiť sa a pracovať zaujímavým spôsobom a zároveň tým pomôže studentke, ktorá tento pracovný list vytvorila na záver svojho štúdia. Ďakujeme za pekný pracovný materiál.

Významné osobnosti regiónu Novohradu
2019-10-14
Aj v našom blízkom okolí žili a pracovali, aj teraz žijú a pracujú a tvoria mnohé známe a dokonca aj slávne osobnosti. Akí spisovatelia pochádzajú z nášho okolia a aké knihy napísali? To sa deti dozvedeli na besede v knižnici.    VIAC...

Deň eura
2019-10-07
Ej, či je dobre mať veľa peňazí....Ale treba ich aj poznať a vedieť spočítať.     VIAC....

Kreslenie a maľovanie našich žiakov
2019-10-07
Kreslenie a maľovanie patrí medzi obľúbené činnosti našich žiakov. No a tak sa po celý školský rok zapájame do rôznych výtvarných súťaží.    VIAC.....

Európsky týždeň športu
2019-09-30
III. ročník o putovný pohár riaditeľky Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši -  najlepšia trieda športovcov,  v duchu kampane #BeActive.
Školský dvor oživili smejúce sa deti. Namiesto učenia sa v triede sme športovali a súťažili. Opäť sme sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa športu, iniciovaného Európskou komisiou na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Pohár tento rok získali šiestaci. Na prvom stupni sa najviac darilo štvrtákom.    VIAC....

2019-09-23
Čo je to kniha? Načo knihy sú a ako si z nich čítať? Čo s nimi máme robiť a ako s nimi zaobchádzať? Toto všetko sa malí prváci museli naučiť.     VIAC....,.

Začiatok školského roka 2019 - 2020
2019-09-15
Koniec leta, koniec prázdnin, a sme tu zas. Škola je opäť plná detí.   VIAC.....

Školenie: Syndróm profesionálneho vyhorenia
2019-09-15
Ešte pred začiatkom nového školského roka nás navštívila pani psychologička Mgr. Anna Makanová a my sme sa dozvedeli potrebné informácie o tomto čoraz častejšie sa vyskytujúcom jave.  VIAC....

 
Ako si poradiť so syndrómom profesionálneho vyhorenia?
Na prednáške k tejto téme sme sa dozvedeli, ako si pomôcť, ak by sa nás tento problém dotýkal osobne.
Prvákom pri pekných knižkách v knižnici zasvietili očičká
A takto to vyzeralo na ihrisku
Euro v triedach
"Tento projekt sa uskutočnil vďaka nadácii EPH".

Plavecký výcvik vďaka nadácii EPH

     Začiatok školského roka na našej škole sa nesie v znamení rozmanitých aktivít, ku ktorým sme tento rok pridali aj plavecký výcvik.  Vďaka vypracovaniu projektu a následnej finančnej podpore Nadácie EPH , sme mohli realizovať naše plavecké plány. 10 žiakov našej školy tak v dňoch 14. - 18. októbra 2019 mohlo absolvovať plavecký výcvik v Krytej plavárni vo Veľkom Krtíši pod vedením Mgr. Kataríny Vargovej a Bc. Viery Berkyovej. Tento týždeň nám  rýchlo ubehol, ale s hrdosťou môžeme konštatovať, že všetci žiaci, ktorí sa ho zúčastnili, zvládli základy plávania na výbornú.
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com