Novinky - aktivity školy v šk.r.2019-2020
 

Divadelné predstavenie
2019-12-05
Divadlo Babadlo nám predviedlo bábkovú hru "Kráľovstvo varešiek"    VIAC...

V školskej knižnici sa konajú rôzne podujatia
2019-12-05
Zapojili sme sa aj do akcie "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" a "Záložka spája školy"   VIAC...

Ako vzniká kniha?
2019-12-05
Zaujímavá beseda v mestskej knižnici o výrobe kníh.   VIAC...

Desedy o zdraví sú potrebné, no náročné
2019-12-05
O zdravej výžive a chorobách sa žiaci dozvedeli na besedách o bulímii, anorexii a cukrovke.   VIAC...

BUBNOVAČKA
2019-11-19
Spoločne budeme bubnovať, čo nám budú „ruky a nohy stačiť“ a ukážeme všetkým, že deti a ich hlas sú pre nás dôležité!
Pripojili sme sa k tejto výzve a vysvetlili sme žiakom, že utrpenie iných si nesmieme nevšimnúť, ale máme pomáhať.     VIAC.....

Beseda o voľbe povolania - svoju školu predstavili hostia z OUI Želovce
2019-11-19
"Remeslo má zlaté dno." - platí to ešte? To nevieme, ale určite platí, že vzdelanie ovplyvňuje budúcnosť a život človeka.   VIAC....

DVD Anjeli
2019-11-19
A opäť téme HIV a AIDS. Tentokrát na etickej výchove.    VIAC....

Hovorme o jedle - týždeň zdravej výživy
2019-10-30
Zdravá výživa je to, čo nám môže pomôcť udržať si dobré zdravie. Deti sa o zdravom stravovaní učia aj prostredníctvom zapájania sa do tejto súťaže.     VIAC.....

Plavecký výcvik
2019-10-30
Návšteva plavárne, plavky a kúpacia čiapka nepatria medzi to, čo naši žiaci zažívajú bežne. Pani učiteľka Mgr. Katka Vargová a pani asistentka Bc. Vierka Berkyová preto vypracovali projekt, ktorý to našim žiakom umožnil - zažiť to, čo je pre mnohé iné deti bežné, plávať v bazéne.     VIAC.....

Október - mesiac úcty k starším
2019-10-30
Vzťah a úcta k starším ľuďom a ľuďom, ktorí potrebujú pomoc spoločnosti patrí k základom ľudskej spoločnosti. Aj my vedieme žiakov v tomto duchu.  V októbri sme nacvičili krátky program a navštívili dve zariadenia na pomoc ľuďom.     VIAC.....

Účelové cvičenie 2019-2020 pripravuje žiakov na nebezpečenstvá v živote
2019-10-30
Ako sa zachrániť, ak by to bolo treba? Aj to sa musí každý naučiť.     VIAC.....

Experimentálne overovanie pracovných listov z písania pre 5. ročník
2019-10-30
Naša pani učiteľka Olinka Farkašová sa ochotne pustila do tejto práce. Ide o overovanie pracovných listov z písania pre žiakov 5. ročníka ŠZŠ. Dopriala tým žiakom možnosť učiť sa a pracovať zaujímavým spôsobom a zároveň tým pomôže studentke, ktorá tento pracovný list vytvorila na záver svojho štúdia. Ďakujeme za pekný pracovný materiál.

Významné osobnosti regiónu Novohradu
2019-10-14
Aj v našom blízkom okolí žili a pracovali, aj teraz žijú a pracujú a tvoria mnohé známe a dokonca aj slávne osobnosti. Akí spisovatelia pochádzajú z nášho okolia a aké knihy napísali? To sa deti dozvedeli na besede v knižnici.    VIAC...

Deň eura
2019-10-07
Ej, či je dobre mať veľa peňazí....Ale treba ich aj poznať a vedieť spočítať.     VIAC....

Kreslenie a maľovanie našich žiakov
2019-10-07
Kreslenie a maľovanie patrí medzi obľúbené činnosti našich žiakov. No a tak sa po celý školský rok zapájame do rôznych výtvarných súťaží.    VIAC.....

Európsky týždeň športu
2019-09-30
III. ročník o putovný pohár riaditeľky Špeciálnej základnej školy vo Veľkom Krtíši -  najlepšia trieda športovcov,  v duchu kampane #BeActive.
Školský dvor oživili smejúce sa deti. Namiesto učenia sa v triede sme športovali a súťažili. Opäť sme sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa športu, iniciovaného Európskou komisiou na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Pohár tento rok získali šiestaci. Na prvom stupni sa najviac darilo štvrtákom.    VIAC....

2019-09-23
Čo je to kniha? Načo knihy sú a ako si z nich čítať? Čo s nimi máme robiť a ako s nimi zaobchádzať? Toto všetko sa malí prváci museli naučiť.     VIAC....,.

Začiatok školského roka 2019 - 2020
2019-09-15
Koniec leta, koniec prázdnin, a sme tu zas. Škola je opäť plná detí.   VIAC.....

Školenie: Syndróm profesionálneho vyhorenia
2019-09-15
Ešte pred začiatkom nového školského roka nás navštívila pani psychologička Mgr. Anna Makanová a my sme sa dozvedeli potrebné informácie o tomto čoraz častejšie sa vyskytujúcom jave.  VIAC....

Ako si poradiť so syndrómom profesionálneho vyhorenia?
Na prednáške k tejto téme sme sa dozvedeli, ako si pomôcť, ak by sa nás tento problém dotýkal osobne.
Mohli ste sa o nás dočítať:
Víťazi okresnej výtvarnej súťaže "Ochranárik"
1.miesto: Marika Oláhová
2.miesto: Karin Kováčová
3.miesto: Kevin Kováč
Diplom za účasť
"Hovorme o jedle"
Gratulujeme našej milej kolegyni Andrejke Cífferyovej
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com