Termín školských prázdnin
Text na úpravu
2017-09-27
Vložte text

Prázdniny v šk.r. 2018/19 dátum
jesenné 30.10.2019 - 31.10.2019
vianočné 23.12.2019 - 07.01.2020
polročné 03.02.2020
jarné 24.02.2020 - 28.02.2020
veľkonočné 09.04.2020 - 14.04.2020
letné 01.07.2020 - 31.08.2020

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com