Úradné hodiny
Vážení návštevníci, sme Vám k dispozícii
2017-09-27


VEDENIE  ŠKOLY
         10.00 - 14.00   hod.


PEDAGOGICKÝ  ÚSEK
Triedni učitelia:              7.30 - 14.00   hod.
Asistenti učiteľa:            7.30 - 15.00   hod.
Vychovávateľky:              7.30 - 15.00   hod.


EKONOMICKÝ  ÚSEK      7.00 - 15.00   hod.    


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com