Granátt 2017
2017-09-27
Ocenenie Granátt 2017
Na jar 2016 sme sa rozhodli  reagovať na výzvu „Hodina deťom“ a vytvorili sme projekt „Zelený svet“  Náš projekt bol úspešný a dostali sme na jeho realizáciu podporu. Projekt prebiehal v období august 2016 – marec 2017 a o jeho priebehu sme pravidelne a podrobne informovali na našej starej web – stránke. Náš projekt sme úspešne ukončili a tým sme skrášlili naše životné prostredie.
Keď sme dostali výzvu na ocenenie Granátt – spoločenská zodpovednosť  vzdelávacích inštitúcií, ktoré každoročne vyhlasuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, rozhodli sme sa do nej zapojiť  s týmto práve ukončeným projektom „Zelený svet“. O ocenenie sa môžu uchádzať vzdelávacie inštitúcie, ktoré v predchádzajúcom roku realizovali projekt na niektorú z oblastí spoločenskej zodpovednosti: sociálnu, environmentálnu alebo ekonomickú.  Projekt sme prihlásili v environmentálnej oblasti spoločenskej zodpovednosti. Hodnotiaca komisia ich posudzuje  podľa nasledovných hodnotiacich kritérií -  ciele a dosiahnuté výsledky, inovatívnosť, originalita, prínos, komunikácia,  kontinuita a úroveň spracovania.  A v kategórii základných škôl sme zvíťazili.  Za našu prácu sme získali ocenenie „Granátt 2017“. Víťazi ocenenia sú každoročne oceňovaní na medzinárodnej vedeckej konferencii Marketing Identity, ktorá sa koná v novembri v priestoroch Kongresového centra SAV Smolenice. A  tak  dňa 7. novembra 2017 cestovali  Mgr. G. Ružinská a Mgr. A. Cífferyová do Smoleníc, aby prevzali ocenenie „Granátt 2017“ a prezentovali projekt „Zelený svet“  na konferencii.  S ocenením sme získali aj finančný grant, čo nám iste veľmi pomôže v našej ďalšej práci. Hreje nás pri srdci, že našu prácu si nielenže niekto všimol, ale dokonca  uznal za hodnú víťazstva  a ocenil.  To je motivácia a zároveň výzva na to, aby sme v nej ďalej pokračovali.

 

Úspešné projekty za nami

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com