Výchovný program
Výchovný program, 2017
2017-09-27
Výchovný program 2017 (pdf)


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com