Text na úpravu
2017-09-27
Vložte text

Zamestnanci
VEDENIE ŠKOLY
riaditeľka školy Mgr. Marta Beňová
zátupca riaditeľa školy Mgr. Gabriela Ružinská
UČITELIA
Mgr. Andrea Cífferyová
Mgr. Vladimíra Eckerová
Oľga Farkašová
Mgr. Andrea Krišťanová
Mgr. Erika Lendvayová
Ing. Iveta Bystrianska
Mgr. Žaneta Strmá
Mgr. Janka Šoučíková
Mgr. Marta Šuleková
Mgr. Katarína Vargová
Mgr. Ľuboslava Kamenská MD
ASISTENTKY UČITEĽA
Mgr. Andrea Aláčová
Bc. Viera Berkyová
Judita Bystrianska
Božena Murárová
VYCHOVÁVATEĽKY    
  Erika Nyiforová  
  Renáta Krištofová  
PSYCHOLÓG Mgr. Lucia Vozafová  
EKONOMICKÝ  ÚSEK    
vedúca ekonomického úseku Katarína Gomolová  
účtovníčka Martina Lacková  
školník František Hodási  
upratovačky Agnesa Beňová  
  Elena Mitterová  

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com