Školský klub detí pracuje v dvoch oddeleniach
2017-09-27
Zoznam detí v ŠKD

1.oddelenie:  vychovávateľka  Erika Nyiforová
Monika Bahledová
Sebastián Bartoš Michael Ďurač
Alexandra Kováčová
Apolónia Kováčová
Diana Kováčová
Kevin Kováč
Natália Kováčová
Šimon Kováč
Viktória Kováčová

2.oddelenie: vychovávateľka Renáta Krištofová
Viera Bartošová
Andrea Eremiášová
Kristína Hajnárová
Miroslava Kováčová
Nikolas Kováč
Jozefína Kováčová
Ľubomír Kováč
Estera Oláhová
Mária Šarkoziová
Miroslav Šarkozi

Žiaci

Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com