Žiaci a triedy
Kde sa učíme?
2017-10-29
Škola má tri samostatné budovy spojené spojovacou chodbou. Všetky priestory a učebne máme vkusne vyzdobené, nástenky a výstavky s výrobkami žiakov zdobia chodby a triedy. Okrem tried máme aj rôzne špeciálne zariadené učebne.

I. trieda - 1. a 2. ročník
2019-09-12
Triedna učiteľka Mgr. Andrea Cífferyová
Alex Oláh
Jaroslav Kováč
Zdenko Oračko
Emília Kováčová
Gabriel Oláh
Simon Kováč
Ľubomíra Kováčová
Alex René Apró

III. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Šoučíková Janka
Natália Tóthová
Dominik Vozár
Sara Janufová
Annamária Janufová
Sandra Kováčová
Ďurač Sebastián

IV. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Erika Lendvayová
Martin Oláh
Ďurač Michael
Kováč Kevin
Kováč Šimon
Kováčová Diana
Kováčová Viktória
Kováč Marek
Alex Pompa

V. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka pani Oľga Farkašová
Hajnárová Kristína
Kišš Miroslav
Kováč Ľubomír
Kováč Nikolas
Kováčová Jozefína
Kováčová Natália
Šárközi Miroslav
Šárköziová Mária

VI. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka Ing. Iveta Bystrianska
Eremiášová Andrea
Januf Fabrisijo
Kováč Karol
Kováčová Alexandra
Kováčová Miroslava
Oláhová Estera
Oračková Skarleta
Dominik Pišta

VII. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Katarína Vargová
Debnárová Ema
Kótai Ladislav
Kováčová Apolónia
Kováčová Eva
Kováčova Karina
Kučera Peter
Oláhová Mária
Pompová Petra
Berko Patrik
Kováčová Sofia
Marian Sivák
Daniel Tóth


VIII. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Marta Šuleková
Karaba Rastislav
Kováč Gabriel
Kováčová Ivana
Oláh Nikolas
Pivarči Jaroslav
Vaškorová Kristína
Kováč Daniel

IX. trieda
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Vladimíra Eckerová
Januf Marian
Kováč Ladislav
Kováčová Elena
Rusnák Jakub
Tóthová Valentína
Kováčová Ida
Lucia Horniaková

Trieda IVP I.
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Žaneta Strmá
Berky Dominik
Patak Michal
Procházka Šimon
Kováč Mário
Baráni David
Evelin Oláhová
Marcus Sedlák
David Lapoš

Trieda IVP II.
2017-11-15
Triedna učiteľka Mgr. Andrea Krišťanová
Balgová Vanesa
Berky Sebastian
Bohabojová Noemi
Pompa Erik
Šimon Branko
Eremiáš Patrik
Oláhová Soňa
Kováčová Patrícia
Čajkovič Štefan


Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com