Zmluvy a faktúry
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok za príslušný kalendárny rok
Sunday, January 07, 2018
2017 (pdf)

2018 (pdf)

2019 (pdf)


WYSIWYG Web Builder

 
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com
Špeciálna základná škola
Za parkom 966
990 01 Veľký Krtíš

ww.szsvk.sk
riaditelka.szsvk@gmail.com